Relacja z Wojewódzkiej Konferencji „Etyka i warunki pracy cudzoziemców w Polsce”

Relacja z Wojewódzkiej Konferencji „Etyka i warunki pracy cudzoziemców w Polsce”
14 marca 2023 r. w Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach, w formule hybrydowej, odbyła się Wojewódzka Konferencja „Etyka i warunki pracy cudzoziemców w Polsce”.
Skąd taki temat konferencji? Jaki jest związek oświaty z rynkiem pracy? Nawet pobieżna analiza wskazuje, że funkcjonujemy w jednej rzeczywistości, gdzie nie można traktować różnych jej obszarów osobno, ponieważ one wzajemnie na siebie wpływają i się przenikają. Dostrzeżenie problemów, z jakimi borykają się uczniowie wchodzący na rynek pracy, wyzwania, jakie stoją przed sektorami gospodarki zatrudniającymi nowych, młodych pracowników, a także sytuacja geopolityczna – wojna na Ukrainie i obecność cudzoziemców na naszym rynku pracy – stały się głównymi czynnikami, które wpłynęły na zorganizowanie takiej konferencji.
Konferencja otrzymała honorowe patronaty: Ministra Rodziny i Polityki Społecznej, Marszałka Województwa Podlaskiego oraz Podlaskiego Kuratora Oświaty.

Na wydarzenie zaproszono dyrektorów szkół podstawowych, ponadpodstawowych, przedstawicieli instytucji związanych z edukacją, rynkiem pracy, a także pracodawców.

Celem konferencji było zwrócenie uwagi na różne doświadczenia placówek edukacyjnych – tu szczególnie doradców zawodowych, pracodawców oraz instytucji związanych z rynkiem pracy, wymiana spostrzeżeń i doświadczeń w tym zakresie, a także nawiązanie i zacieśnienie współpracy wymienionych podmiotów. W Suwałkach i regionie nie odbyła się dotychczas konferencja podejmująca taką tematykę wśród planowanych odbiorców.

Podczas spotkania swoje wystąpienia mieli przedstawiciele organizacji, których misją jest wspieranie legalnej pracy cudzoziemców, dbałość o ich warunki pracy, zasady zatrudniania, pomoc i doradztwo w sprawach administracyjnych, tj.:

1) Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej

2) Międzynarodowa Organizacja ds. Migracji

3) Związek Ukraińców w Suwałkach – Centrum Informacji i Pomocy Cudzoziemcom

4) Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach

5) Urząd Miejski w Suwałkach

6) Państwowa Inspekcja Pracy Oddział w Suwałkach

30 maja br. planujemy drugą część konferencji, podczas której zwrócimy uwagę na wsparcie doradców zawodowych w procesie przygotowania młodych ludzi, w tym uczniów powracających z zagranicy i cudzoziemców, do podjęcia przyszłej pracy zawodowej.