Relacja z ogólnopolskiej konferencji naukowej – Wigry 9-11.05.2024

Relacja z ogólnopolskiej konferencji naukowej – Wigry 9-11.05.2024
W dniach 9 – 11 maja 2024 roku w Pokamedulskim Klasztorze w Wigrach odbywała się Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Cywilizacja, naród, tożsamość – wokół pojęć i ich znaczenia w makro i mikroskali”, zorganizowana przez Fundację Wigry Pro, Katolicki Uniwersytet Lubelski oraz Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach.
Na konferencji gościliśmy przedstawicieli władz samorządowych, w tym reprezentantki Urzędu Marszałkowskiego w Białymstoku, panie Bożenę Bieryło i Joannę Berg, grupkę dyrektorów wojewódzkich placówek doskonalenia nauczycieli, członków Ogólnopolskiej Sieci Współpracy i Samokształcenia Historia – nauczycieli konsultantów i doradców metodycznych oraz zainteresowanych tematyką dyrektorów i nauczycieli szkół z Suwalszczyzny.
Mieliśmy okazję wysłuchać nie tylko wykładów naukowców ze środowisk akademickich, np.: prof. Jana Żaryna, ks. prof. Mirosława Sitarza, dr. hab. Marcina Szewczaka, ale też prelekcji nauczycieli konsultantów także z naszej placówki – Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach: dr. Jarosława Schabieńskiego, dr Idy Rusanowskiej, Andrzeja Matusiewicza i Grzegorza Kalejty.
Wiedza, przykłady praktycznych rozwiązań edukacyjnych, przeżycia duchowe i estetyczne oraz zachwyt nad pięknem majowej Suwalszczyzny to bogactwo, które otrzymaliśmy w Wigrach.