Relacja z konferencji „OŚ ŚWIATA, czyli kompetencje kluczowe w szkole – postawy, przekonania, wartości”

Relacja z konferencji „OŚ ŚWIATA, czyli kompetencje kluczowe w szkole – postawy, przekonania, wartości”

27 marca 2019 r. w Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach odbyła się konferencjaOŚ ŚWIATA, czyli kompetencje kluczowe w szkole – postawy, przekonania, wartości, której celem było zwrócenie uwagi uczestników na działania i obszary pracy szkoły wspierające rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów.

Konferencję rozpoczęła Lidia Kłoczko, dyrektor Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach, która przywitała uczestników i wprowadziła w tematykę spotkania.

Program konferencji obejmował 3 moduły: „POZWÓL MI SIĘ UCZYĆ”, „POZWÓL MI WYBRAĆ” i „POZWÓL MI DZIAŁAĆ”, kolejno prezentowane przez Dorotę Hołownię-Dudek, nauczyciela konsultanta Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach, Martę Brzozowską, nauczyciela konsultanta Łomżyńskiego Centrum Rozwoju Edukacji oraz Annę Ewę Fidurską, dyrektora Szkoły Podstawowej im. Króla Zygmunta Augusta w Wasilkowie.

Rozmawialiśmy o rozwijaniu kompetencji kluczowych uczniów i nauczycieli w świetle nowego  paradygmatu edukacji, zwracając szczególną uwagę na postawy autonomiczne oraz możliwość stwarzania przestrzeni do świadomego i odpowiedzialnego zaangażowania uczniów w proces uczenia (się).

Poruszane podczas konferencji tematy oraz zaprezentowane dobre praktyki stały się dla uczestników inspiracją do przełamania rutyny w pracy z uczniem i rozpoczęcia poszukiwań nowych rozwiązań edukacyjnych sprzyjających kształtowaniu u uczniów kompetencji kluczowych.

Uczestnikom konferencji dziękujemy za uwagę, zaangażowanie i uśmiech 🙂