Relacja z konferencji “Od ucznia do pracownika – ścieżka kariery uczniów polskich i cudzoziemskich”

Relacja z konferencji “Od ucznia do pracownika – ścieżka kariery uczniów polskich i cudzoziemskich”
30 maja br. w Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach odbyła się konferencja Od ucznia do pracownika – ścieżka kariery uczniów polskich i cudzoziemskich, która została objęta patronatami Ministerstwa Edukacji i Nauki oraz Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej.

Podczas spotkania omawiano znaczenie oddziałów przygotowawczych dla obcokrajowców w obecnym systemie edukacji i wskazywano na wagę rozwijania kompetencji międzykulturowych w kształceniu dzieci i młodzieży. Uczestnicy konferencji otrzymali cenne informacje o międzynarodowym pośrednictwie pracy w ramach sieci EURES, poznali wyzwania i trudności, z jakimi mierzą się uczniowie cudzoziemscy w polskiej szkole, a także procedury zatrudniania obcokrajowców spoza UE w Polsce.

Mówiono wiele o znaczącej roli doradcy zawodowego w przygotowaniu uczniów do wchodzenia na rynek pracy, podając szereg przykładów wykorzystania różnorodnych narzędzi, metod i technik. W wystąpieniach podkreślano, że już na etapie przedszkola i szkoły podstawowej nauczyciele, wychowawcy, a przede wszystkim doradcy zawodowi powinni wyposażać dzieci i młodzież w elementy orientacji zawodowej, zapoznawać  uczniów z różnorodnością zawodów, rozwijać proaktywne postawy. Podczas właściwie prowadzonych zajęć z doradztwa zawodowego młodzież ma możliwość poznania własnych zasobów, rozwijania zainteresowań oraz pasji. Uczniowie ostatnich klas szkoły podstawowej i ponadpodstawowej  dzięki doświadczeniu doradcy mogą dokonać dobrego wyboru ścieżki kariery zawodowej. Tacy specjaliści są ogromnym wsparciem dla młodzieży i rodziców w przekazywaniu wiedzy na temat rynku pracy i systemu edukacji.