Relacja z konferencji naukowo-szkoleniowej nt. kondycji zdrowotnej i poziomu sprawności dzieci i młodzieży

Relacja z konferencji naukowo-szkoleniowej nt. kondycji zdrowotnej i poziomu sprawności dzieci i młodzieży
W siedzibie Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach odbyła się dzisiaj konferencja naukowo-szkoleniowa, którą zaszczycił i przeprowadził profesor Bartosz Molik – polski fizjoterapeuta, naukowiec, profesor nauk medycznych i nauk o zdrowiu, rektor Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie.
Tematem przewodnim była kondycja zdrowotna i poziom sprawności dzieci i młodzieży.
Z wyników badań wynika, że w ostatnich latach nastąpiło kilkunastoprocentowe obniżenie poziomu wytrzymałości biegowej i istotny spadek wydolności krążeniowo-oddechowej. Poprawa wyników sprawności fizycznej dzieci i młodzieży oraz mniejsze przyrosty wskaźnika BMI u osób regularnie uczestniczących w dodatkowych zajęciach („Sport Kluby”).
Z tego wniosek, że kierunek jest jeden – upowszechnianie i aktywowanie do udziału w aktywności fizycznej.
Profesor przedstawił kilka programów, które są pomysłem zespołu specjalistów i naukowców z wielu dziedzin i są obecnie realizowane. Przedstawił wiele ciekawych pomysłów do zrealizowania w przyszłości.
Największe zainteresowanie wzbudził pomysł realizacji zajęć z wychowania fizycznego w nauczaniu wczesnoszkolnym przez nauczycieli wychowania fizycznego. Jednocześnie te zajęcia miałyby szerszy aspekt – dzielenie się wiedzą z nauczycielami klas młodszych.
Rewolucyjnym pomysłem, który pilotażowo rusza w dwóch województwach, a po przeanalizowaniu efektów i możliwości może rozszerzyć się na całą Polskę jest obowiązkowa nauka pływania z elementami ratownictwa.
Rektor przedstawił opracowany pierwszy w Polsce test do oceny Fundamentalnych Umiejętności Ruchowych w Sporcie (FUS).
Zespół badawczy zajmuje się nad opracowaniem „alfabetu ruchowego do społeczeństwa wykształconego fizycznie (ruchowo)” i „piątki dla aktywności zdrowia”.
Dla mnie najciekawszym projektem, który może przynieść największe korzyści społeczne jest w moim przekonaniu, pomysł aktywności ruchowej wielopokoleniowej. Dziadkowie, rodzice i dzieci.
W panelu dyskusyjnym nauczyciele chętnie zadawali pytania i prezentowali swoje spostrzeżenia. Jak ciekawe było to spotkanie, jak wiele ciekawych pytań i odpowiedzi padło pokazuje fakt, że konferencja zaplanowana na dwie godziny, trwała cztery.
Na zakończenie pojawił się pomysł większego przedsięwzięcia i współpracy CEN w Suwałkach i AWF w Warszawie.
O szczegółach będziemy informować.
oprac. Edward Dec