Relacja z konferencji “Klimat szkoły. Tworzymy go razem!”

Relacja z konferencji “Klimat szkoły. Tworzymy go razem!”
Było niezwykle klimatycznie, budująco i aktywnie, a to wszystko podczas konferencji “Klimat szkoły. Tworzymy go razem!”, która odbyła się 10 października 2022 r. w sali koncertowej Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia w Suwałkach.
Podczas konferencji w edukacyjną drogę zabrali nas specjaliści Fundacji Instytut Edukacji Pozytywnej z Warszawy we współpracy z Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach.

W tym dniu obchodziliśmy także Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego, globalnej edukacji w zakresie zdrowia psychicznego, zwiększania świadomości i wspierania walki ze stygmatyzacją społeczną.

Frekwencja podczas wydarzenia była imponująca. W wydarzeniu wzięło udział niemal 100 uczestników –  dyrektorów szkół i placówek oświatowych, nauczycieli, wychowawców, pedagogów i psychologów szkolnych, a także studentów i rodziców.

W czasie spotkania omówione zostały najważniejsze wyzwania wychowawczo-profilaktyczne stojące przed nami dorosłymi w świecie zmieniającego się podejścia do edukacji i nowych wyzwań, jakie każdego dnia pojawiają się w życiu dzieci i młodzieży.

Nie zabrakło ciekawych rozmów o znaczeniu zdrowia psychicznego w aspekcie wychowania i edukacji, pozytywnej komunikacji i roli mediacji w rzeczywistości szkolnej. Konferencja zakończyła się szkoleniem międzykulturowym, które dotyczyło tematu wdrażania działań międzykulturowych w środowisku szkolnym z uwzględnieniem specyfiki pracy z uczniami i uczennicami z Ukrainy.

Wydarzenie zostało zorganizowane w ramach projektu “Klimat szkoły. Tworzymy go razem” współfinansowanego ze środków Narodowego Programu Zdrowia na lata 2021-2025 przekazanych przez Ministerstwo Edukacji i Nauki.