Przewodnik netograficzny dla wychowawców

Przewodnik netograficzny dla wychowawców

Zapraszamy Państwa do skorzystania z przewodnika netograficznego dla wychowawców:

1. Filmoteka szkolna

http://www.filmotekaszkolna.pl/

Strona jest skierowana głównie do nauczycieli języka polskiego, ale w zbiorach znajdują się również scenariusze zajęć, które można wykorzystać na godzinach z wychowawcą.

2. Saferinternet.pl

https://www.saferinternet.pl

Portal Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę i Naukowej i Akademickiej Sieci Komputerowej (NASK) zawiera materiały edukacyjne (multimedia, kursy e-learning, scenariusze zajęć związanych z bezpiecznym korzystaniem z zasobów internetowych).

3. Filmowe lekcje wychowawcze

http://projekcje.edu.pl/filmowe-lekcje-wychowawcze

Projekcie to serwis skierowany do rodziców i wychowawców, którzy chcą wykorzystywać film jako narzędzie wsparcia w edukacji.

4. Uniwersytet dzieci w klasie

Strona Fundacji Uniwersytet Dzieci, na której wychowawcy znajdą ciekawe pomysły na zajęcia, związane z poczuciem własnej wartości, radzeniem ze złością i agresją, odkrywaniem swoich mocnych stron.

5. Padlet.com

Padlet to aplikacja która służy do dzielenie się zasobami z innymi użytkownikami. Padlet jest wirtualną tablicą. Głównym jej zadaniem możliwość gromadzenia w jednym miejscu różnego rodzaju materiałów .

https://padlet.com/nataliadeptula/filmygodzinawychowawcza

Materiały zebrane i zaproponowane przez Natalię Deptułę, do wykorzystania jako punkt wyjścia do pracy wychowawczej.

6. Edukacja globalna

https://globalna.ceo.org.pl/

Strona Centrum Edukacji Obywatelskiej, na której wychowawcy znajdą materiały do zajęć związanych z edukacją globalną, kształtowaniem postaw i kompetencji kluczowych dla jakości nauczania, m.in. krytycznego myślenia, wyrażania opinii, pracy zespołowej.

7. Edukacja-Rozwój-Zmiana

https://gorzenska.com/2017/11/11/filmy-animowane-w-klasie-inspiracje/

Strona prowadzona przez Oktawię Gorzeńską, która proponuje wykorzystać na godzinach z wychowawcą filmy animowane, które mogą być podstawą do rozmowy o marzeniach, nauce i kreatywności.

8. Superbelfrzy

http://www.superbelfrzy.edu.pl/tag/godzina-wychowawcza/

Blog prowadzony przez nauczycieli rożnych specjalności, ale również wychowawców, którzy prezentują pomysły na godzinę wychowawczą.

9. Kreatywna Pedagogika. Uczymy mądrze, twórczo, inaczej

https://kreatywnapedagogika.wordpress.com/category/emocje/

Blog edukacyjny projektu doskonalenia zawodowego gdańskich nauczycieli przy Wydziale Rozwoju Społecznego Urzędu Miasta Gdańska. Na wskazanej stronie znajdziemy propozycję zajęć związanych z emocjami. Na pozostałych stronach znajdują się interesujące pomysły dotyczące pracy z uczniem.

10. Inspiracje dla szkoły

http://inspiracjedlaszkoly.pl/inspiracje/inspiracje-na-lekcje-wychowawcze

Blog prowadzony przez polonistkę, Katarzynę Skolimowską, wśród wielu pomysłów ciekawe zajęcia wychowawcze związane z pracą nad sobą, poszukiwanie pomysłu na siebie.

11. Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe

https://gwo.pl/dobrze-pomyslana-wychowawcza-gwo-p4545

Strona internetowa wydawnictwa, na której wychowawcy znajdą inspirujące pomysły na godziny wychowawcze związane między innymi z wartościami, które powinniśmy wzmacniać.

12. Supernauczyciel.pl

https://materialy.supernauczyciel.pl/

Portal edukacyjny gromadzący scenariusze zajęć z wychowawcą.

13. Frau Buda

https://fraubuda.wordpress.com/2017/03/09/krotki-film-na-godzinie-wychowawczej-czyli-tym-razem-o-pomocy/

Blog edukacyjny, w którym autorka prezentuje wykorzystanie filmów na godzinie wychowawczej. Warto zwrócić uwagę na zajęcia poruszające tematykę: pomocy innym, wolontariatu, akceptacji siebie i innych.

Oprac. Joanna Stabińska