Projekt „Łączka i inne miejsca poszukiwań”

Projekt „Łączka i inne miejsca poszukiwań”

Instytut Pamięci Narodowej zaprasza do nowej edycji projektu „Łączka i inne miejsca poszukiwań”. Projekt jest przeznaczony dla uczniów szkół ponadpodstawowych i 8. klas szkół podstawowych. Jego cele to wspieranie wychowania patriotycznego i przywiązania do „małych ojczyzn”, kształtowanie postaw empatii wobec ofiar systemów totalitarnych, poszanowania dla życia ludzkiego oraz rozbudzanie ciekawości badawczej poprzez poznawanie warsztatu pracy historyków, archiwistów, genetyków i archeologów.

W edycji 2020/2021 ze względu na obostrzenia związane z pandemią opracowane zostały dwie ścieżki uczestnictwa w projekcie.

Ścieżka 1 będzie polegała na pracy grup projektowych z nauczycielem. Każda z grup będzie otrzymywała od koordynatora w kolejnych miesiącach (od listopada 2020 do marca 2021) pakiet złożony z materiału edukacyjnego, wprowadzającego młodzież w tematykę poszukiwań i zadania do wykonania w ciągu miesiąca. Kolejny pakiet otrzymują te zespoły, które zapoznały się z poprzednio otrzymanym materiałem edukacyjnym i przesłały wykonane zadanie na adres mailowy koordynatora regionalnego (Oddział w Białymstoku: marta.chmielińska@ipn.gov.pl lub patrycja.leszczynska@ipn.gov.pl).

Ścieżka 2 oznacza zajęcia w trybie zdalnym na żywo. Jeśli wybierają Państwo tę ścieżkę, prosimy o kontakt z Martą Chmielińską (marta.chmielinska@ipn.gov.pl) lub Patrycją Leszczyńską (patrycja.leszczynska@ipn.gov.pl), by ustalić szczegóły uczestnictwa w projekcie on-line. Zaświadczenia o udziale w projekcie otrzymają grupy, które wykonały przynajmniej 3 zadania przesłane wraz z materiałem edukacyjnym i przysłały 2-minutowy film związany z tematyką projektu.

Organizatorzy czekają na zgłoszenia do 9 listopada 2020 r.

Załączniki oraz regulamin są dostępne pod adresem: https://edukacja.ipn.gov.pl/edu/konkursy-i-projekty/laczka-i-inne-miejsca-p