Powrót do szkoły. Jak pomóc uczniom?

Powrót do szkoły. Jak pomóc uczniom?

Powrót uczniów do szkół po długim okresie zdalnego nauczania budzi różne emocje i obawy, również takie – czy uda się odbudowie wspólnoty, więzi między uczniami, ale także między uczniami i nauczycielami. Jest to niełatwe wyzwanie dla całej społeczności szkolnej.

Wychodząc naprzeciw tym potrzebom przygotowaliśmy Państwu pakiet materiałów dostępnych w internecie oraz w zbiorach Biblioteki Pedagogicznej CEN w Suwałkach.

Zapraszamy do skorzystania z zasobów umieszczonych na wirtualnej tablicy Padlet.

Link: https://padlet.com/cecyliaradzewicz/au2iusvzasl17cor

oprac. Cecylia Radzewicz