Pokamedulski Klasztor w Wigrach kolebką dziedzictwa kulturowego Suwalszczyzny i miejscem powstawania projektów edukacyjnych

Pokamedulski Klasztor w Wigrach kolebką dziedzictwa kulturowego Suwalszczyzny i miejscem powstawania projektów edukacyjnych
W dniach 18-19 maja 2018 r. Pokamedulski Klasztor w Wigrach gościł uczestników krajowego seminarium kontaktowego eTwinning „Dziedzictwo kulturowe” – zorganizowanego przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie, Biuro eTwinning w Polsce we współpracy z Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach.

Seminarium adresowane do nauczycieli wszystkich przedmiotów pracujących w przedszkolach, szkołach podstawowych, gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych zainteresowanych tematyką dziedzictwa kulturowego, zgromadziło blisko 60 uczestników z regionu, w większości nauczycieli z województwa podlaskiego, zainteresowanych realizacją projektów eTwinning z drugą polską szkołą.

Wyjątkowe miejsce związane z 350-leciem zakonu kamedułów wigierskich, gościnność gospodarzy i olbrzymi zapał nauczycieli – uczestników, przyniosły efekty – zaplanowano i zarejestrowano kilkanaście ciekawych projektów edukacyjnych, które będą realizowane już w nowym roku szkolnym.