Podsumowanie IV edycji konkursu „Mistrz pięknego czytania”

Podsumowanie IV edycji konkursu „Mistrz pięknego czytania”
Dziękujemy serdecznie wszystkim uczniom za udział, a ich nauczycielom i rodzicom za zaangażowanie w przygotowanie dzieci do konkursu czytelniczego „Mistrz pięknego czytania”, zorganizowanego przez Bibliotekę Pedagogiczną Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach. Celem konkursu było propagowanie czytelnictwa wśród dzieci oraz promocja młodych talentów.

Głównym zadaniem kolejnej, czwartej edycji konkursu skierowanego do uczniów klas trzecich szkół podstawowych była głosowa interpretacja przygotowanego wcześniej fragmentu baśni lub legendy dowolnie wybranego autora oraz nagranie i przesłanie prezentacji tego utworu w formie krótkiego nagrania audio-wideo.

Lista nagrodzonych:
  • I nagroda: Ksawery Piaścik –  uczeń klasy III b Szkoły Podstawowej nr 4 im. ks. K. A. Hamerszmita w Suwałkach,
  • II nagroda: Julia Świerubska – uczennica klasy III Szkoły Podstawowej w Rutce-Tartak,
  •  III nagroda: Zofia Kuczyńska – uczennica klasy III b Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3 w Augustowie.
Wyróżnienia:
  • Jowita Dmuchowska – uczennica kl. III Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Starym Folwarku,
  • Igor Marian Mandygraf – uczeń kl. III a Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Krasnopolu,
  • Julia Grygieńć – uczennica kl. III Szkoły Podstawowej im. Papieża Jana Pawła II w Nowej Wsi.
Gratulujemy laureatom oraz nauczycielom organizatorom etapu szkolnego konkursu!

Wszyscy laureaci i wyróżnieni w konkursie otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz karty prezentowe.

Zapraszamy do wysłuchania zwycięskich nagrań.
Link do Padleta z nagraniami laureatów konkursu: https://padlet.com/Bibliotekacen/422a2ekz5ufw6pqi
oprac. Zyta Boćwińska