Patron szkoły

Patron szkoły
Konferencja „Patron szkoły – model wychowania i niezwykły wizerunek placówki”, która odbyła się 24 kwietnia 2018 r., poświęcona była tematyce szczególnie ważnej w Roku Niepodległej.

Wiele szkół i placówek nosi imię patrona, często związanego z historią i tradycją regionu, wybitnymi postaciami ze świata literatury i sztuki czy wydarzeniami, ważnymi dla ojczyzny .

Wybranego patrona poznaje się starannie, zazwyczaj metodą projektu i wpisuje na stałe do programu wychowawczego oraz szkolnego kalendarza imprez i uroczystości, buduje ceremoniał szkolny. W ten sposób staje się on żywym składnikiem pracy placówki. Nadanie imienia szkole lub świętowanie rocznicy tego wydarzenia staje się uroczystością o charakterze lokalnym czy regionalnym.

Swoimi doświadczeniami, stosowanymi formami i metodami pracy z patronem podzielili się przedstawiciele: Szkoły Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Wiżajnach, Szkoły Podstawowej im. Danuty Siedzikówny “Inki” w Jeleniewie, Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Suwałkach, II Liceum Ogólnokształcącego im. gen. Zygmunta Podhorskiego w Suwałkach, Szkoły Podstawowej im. 2 Pułku Ułanów Grochowskich w Przebrodzie oraz Szkoły Podstawowej nr 10 z Oddziałami Integracyjnymi im. Olimpijczyków Polskich w Suwałkach.

Podczas konferencji mogliśmy dowiedzieć się, kim jest patron szkoły oraz jak kształtować postawy uczniów w oparciu o pracę z patronem.