Ogólnopolski Dzień Biblioterapii

Ogólnopolski Dzień Biblioterapii
14 listopada obchodzony jest Ogólnopolski Dzień Biblioterapii. Tegoroczny przebiega pod hasłem: „Czytanie zbliża. Biblioterapia w izolacji społecznej”.

Biblioterapia jest metodą, w której narzędziem terapeutycznym jest książka. Literatura pozwala na inne spojrzenie na świat, prezentuje wzorce przeżywania, odczuwania i zachowań. Bajki terapeutyczne nazywane często bajkami pomagajkami, goszczą również na bibliotecznych półkach. Dzieci odnajdują w nich sytuacje i problemy podobne do własnych.

Zachęcamy rodziców i nauczycieli do sięgania po bajki terapeutyczne, w których zawarte są wskazówki, co zrobić, by poradzić sobie z danym problemem.

Proponujemy nauczycielom i rodzicom wybrane materiały edukacyjne zgromadzone w prezentacji Wakelet. Są to dostępne w internecie informacje o metodzie biblioterapii, programy i scenariusze zajęć biblioterapeutycznych, prezentacje oraz materiały multimedialne, a także tematyczne zestawienie bibliograficzne opracowane na podstawie zasobów Biblioteki Pedagogicznej Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach.

Link: https://wakelet.com/wake/9boF0RxFUEC7CQfN9yxWW

oprac. Cecylia Radzewicz