Ogólnopolska konferencja naukowa – Europa Christi w Pokamedulskim Klasztorze w Wigrach

Ogólnopolska konferencja naukowa – Europa Christi w Pokamedulskim Klasztorze w Wigrach

Od wczoraj w Pokamedulskim Klasztorze w Wigrach odbywa się ogólnopolska konferencja naukowa – Europa Christi zatytułowana „Kościół – Edukacja – Wychowanie”, która została objęta honorowym patronatem Ministra Edukacji i Nauki.

Grono zaproszonych gości wśród których są: Beata Pietruszka, Podlaski Kurator Oświaty, przedstawiciele samorządów, organizacji i stowarzyszeń oświatowych, a także Lidia Kłoczko, Dyrektor Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach ma okazję wysłuchać inspirujących wykładów m.in. Przemysława Czarnka – Ministra Edukacji i Nauki, Mikołaja Pawlaka – Rzecznika Praw Dziecka, naukowców z różnych ośrodków akademickich oraz duchownych. Wykłady i dyskusje dotyczą chrześcijańskiego dziedzictwa w budowaniu europejskiej wspólnoty oraz roli państwa, Kościoła, szkoły, organizacji i stowarzyszeń wychowawczo-edukacyjnych w zakresie wspierania rodziców w procesie wychowania młodych Polaków.