Ochrona i wzmacnianie zdrowia psychicznego

Ochrona i wzmacnianie zdrowia psychicznego
Ochrona i wzmacnianie zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży to jeden z podstawowych kierunków realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2022/2023. To także zadanie, które nauczyciele znają i realizują od wielu lat. Obecnie, w popandemicznej rzeczywistości, a także w obliczu wojny w Ukrainie, jego znaczenie jest szczególnie duże.
Jeżeli wspomniana tematyka jest Państwu szczególnie bliska, zapraszamy do zapoznania się z materiałami zawartymi w kolekcji Wakelet:
 https://wakelet.com/wake/BZ2kJpHcxISe0-dVnG4-_
oprac. Zyta Boćwińska