Ocenianie kształtujące

Ocenianie kształtujące
Ocenianie kształtujące staje się dzisiaj praktyką wielu szkół. I dobrze. To pokazuje, że nauczyciele i dyrektorzy szkół rozumieją, iż istotą nauczania jest proces uczenia się i to powinno być celem pracy nauczycieli: organizacja procesów edukacyjnych w taki sposób, aby uczeń mógł się uczyć, wykorzystując wszystkie swoje zasoby i radząc sobie z ograniczeniami przy wsparciu nauczyciela.

Źródło: https://portal.librus.pl/szkola/artykuly/ocenianie-ksztaltujace-od-idei-do-praktyki

Więcej informacji o ocenianiu kształtującym znajduje się w przygotowanej kolekcji:

https://wke.lt/w/s/Rbq0hM

oprac. Katarzyna Romanowska