Nowy Informator o formach doskonalenia nauczycieli na II semestr roku szkolnego 2020/2021

Nowy Informator o formach doskonalenia nauczycieli na II semestr roku szkolnego 2020/2021
Szanowni Państwo,
Dyrektorzy i Nauczyciele Szkół i Placówek Oświatowych,
przekazujemy nowy Informator Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach z propozycją form doskonalenia nauczycieli na II semestr roku szkolnego 2020/2021.

Tematyka proponowanych zajęć wynika z diagnozy potrzeb nauczycieli, kierunków polityki oświatowej państwa oraz wymagań stawianych szkołom i placówkom oświatowym.

Dokładamy wszelkich starań, aby wspierać szkoły w pracy dydaktyczno-wychowawczej, toteż znajdą Państwo w Informatorze szkolenia związane z nowym kierunkiem polityki oświatowej wprowadzonym przez Ministra Edukacji i Nauki 10 grudnia 2020 roku, tj. Uwzględnienie w procesach edukacyjnych wymagań egzaminacyjnych dotyczących egzaminu ósmoklasisty i egzaminu maturalnego przeprowadzanego w roku 2021.

Organizacja form doskonalenia zawodowego w Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach odbywa się w podwyższonych standardach bezpieczeństwa ze względu na trwającą epidemię koronawirusa SARS-CoV-2. Uczestnikom szkoleń zapewniamy środki higieny zgodnie z Procedurą zapewniania bezpieczeństwa w Centrum, a także zmniejszyliśmy liczbę uczestników szkoleń, aby ograniczyć możliwość bliskich kontaktów. Gdyby organizacja zaplanowanych zajęć była niemożliwa w formie stacjonarnej, dołożymy wszelkich starań, aby zrealizować je inaczej, np.: online, e-learning lub webinariów. Zapraszamy do śledzenia aktualności zamieszczanych na naszej stronie internetowej, czytania kwartalnika edukacyjnego CENne Wiadomości oraz dzielenia się na jego łamach Państwa opracowaniami metodycznymi, scenariuszami zajęć i artykułami.

W rozpoczynającym się nowym roku kalendarzowym w imieniu własnym i Pracowników Centrum życzę wszystkim Państwu zdrowia, radości z wykonywanej pracy, nadziei i pomyślności.

Lidia Kłoczko
Dyrektor Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach