Nowy Informator o formach doskonalenia na I semestr roku szkolnego 2020/2021

Nowy Informator o formach doskonalenia na I semestr roku szkolnego 2020/2021

Drodzy Nauczyciele, Wychowawcy, Dyrektorzy szkół i placówek oświatowych,
przekazujemy nowy Informator Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach z propozycją form doskonalenia nauczycieli na I semestr roku szkolnego 2020/2021.

Nowy rok szkolny stawia nas przed wielką niewiadomą. Wszyscy zadajemy sobie pytania: Jaki będzie ten rok? Jak zorganizować bezpieczne nauczanie? Jakie procedury związane z zagrożeniem epidemicznym należy wprowadzać? Czego potrzebujemy, aby w warunkach epidemii kształcenie było efektywne?

Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach dokłada starań, aby wspierać Państwa w pracy dydaktyczno-wychowawczej, a szczególnie w nowej sytuacji. Zwiększyliśmy ilość zajęć dotyczących metod nowoczesnego nauczania pomocnych w prowadzeniu zdalnej edukacji. Zachęcamy do zainteresowania się strategią odwróconej lekcji (odwróconego nauczania), proponujemy udział w organizowanych sieciach współpracy i samokształcenia, prowadzonych zarówno stacjonarnie jak i online. Działanie sieci to potencjał i moc synergii, które pozwalają na wygenerowanie znakomitych pomysłów i praktycznych rozwiązań, a uczestnicy mają realne wsparcie i szansę na wymianę doświadczeń. Powiększająca się grupa doradców metodycznych umożliwia szerszemu gronu nauczycieli uczestnictwo w lekcjach i zajęciach otwartych oraz warsztatach metodycznych. Zachęcamy do czytania naszego cyfrowego periodyku CENne Wiadomości oraz do publikowania na jego łamach konspektów, scenariuszy zajęć, materiałów dydaktycznych i artykułów dotyczących edukacji.

Z radością przekazujemy Państwu, że w wyniku rozstrzygnięcia konkursu Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji przyznano nam prowadzenie w bieżącym roku Regionalnego Punktu Informacyjnego FRSE, gdzie otrzymają Państwo bieżące informacje dotyczące projektów edukacyjnych, w szczególności Erasmus+, szkoleń i innych inicjatyw. Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach w ramach postępowania akredytacyjnego Podlaskiego Kuratora Oświaty jest placówką akredytowaną, toteż ma prawo organizować kursy kwalifikacyjne. Zachęcamy nauczycieli, wicedyrektorów do ukończenia kursu nadającego kwalifikacje z zakresu zarządzania oświatą. Zapraszamy do współpracy i współtworzenia wysokiej jakości podlaskiej oświaty.

W nowym roku szkolnym życzę Państwu bardzo dużo wytrwałości, jak najlepszych warunków pracy, znakomitych efektów. Niech rozpoczynający się rok szkolny przebiega w zdrowiu, dobrych warunkach, niech wypełnia radością i satysfakcją.

Lidia Kłoczko
dyrektor Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach