Netografia materiałów metodycznych dla nauczycieli języka litewskiego

Netografia materiałów metodycznych dla nauczycieli języka litewskiego

Netografia materiałów metodycznych dla nauczycieli języka litewskiego dostępnych w Internecie:

www.gov.pl/zdalnelekcje

Kształcenie na odległość – Poradnik dla szkół

Jak prowadzić lekcje online. Przewodnik po narzędziach

Platforma Edukator. Darmowe narzędzia do zdalnej edukacji

https://cke.gov.pl/images/_EGZAMIN_MATURALNY_OD_2015/Informatory/2015/Jezyk-litewski-jako-jezyk-mniejszosci-narodowej.pdf

http://lom.emokykla.lt/public/

Emokykla (http://lom.emokykla.lt/public/) – skaitmeninių priemonių paieška

https://sodas.ugdome.lt/mokymo-priemones

https://sodas.ugdome.lt/viesieji-puslapiai/3300

Ugdymo sodas (https://sodas.ugdome.lt/mokymo-priemones) – mokymosi medžiagos (lietuvių kalbos ir literatūros ir kitų mokslų) saugykla, kurioje mokymosi medžiaga prieinama visiems mokiniams, mokytojams ir tėvams;

https://egzaminai.lt/668/

https://egzaminai.lt/692/

https://egzaminai.lt/610/

https://www.youtube.com/watch?v=qA-CZ_SIA1g

ŠMSM parengta informacija apie nuotolinį mokymąsi

https://www.smm.lt/web/lt/nuotolinis

https://www.nsa.smm.lt/nuotolinis

https://www.smm.lt/web/lt/smm-svietimas/informacija-atvykstantiems-is-usienio-isvykstantiems-i-uzsieni/mokymosi-saltiniai

NŠA tinklapyje – Emokykla, Ugdymo sodas

https://www.nsa.smm.lt/

http://www.xn--altiniai-4wb.info/index/details/1336

oprac. Biruta Wojczulis