Nauczyciele edukacji dla bezpieczeństwa w obliczu zmian programowych

Nauczyciele edukacji dla bezpieczeństwa w obliczu zmian programowych
Nasze szkolenie “Edukacja dla bezpieczeństwa w obliczu współczesnych zagrożeń” spotkało się z zainteresowaniem nauczycieli. Podczas zajęć, które odbyły się 12 września 2022 r., omawialiśmy, co się zmieniło oraz jak uczyć tego przedmiotu w kontekście zmian w podstawie programowej.
Cieszymy się, że mogliśmy gościć Pana ppłk. Jarosława Kowalewskiego – szefa Wojskowego Centrum Rekrutacji w Suwałkach. Wyjaśnił on uczestnikom m.in. jak założyć koło strzeleckie oraz jak powołać klasę mundurową.
Nasz Gość chętnie odpowiadał na wszystkie pytania, szczególnie te interesujące nauczycieli edb. W związku z tym spotkanie znacznie się przedłużyło…