Nauczyciele Centrum uczestniczą w szkoleniu grantowym

Nauczyciele Centrum uczestniczą w szkoleniu grantowym
Zespół nauczycieli Centrum również uczestniczy w szkoleniu w ramach grantu Wsparcie placówek doskonalenia nauczycieli i bibliotek pedagogicznych w realizacji zadań związanych z przygotowaniem i wsparciem nauczycieli w prowadzeniu kształcenia na odległość.
Całe przedsięwzięcie koordynuje Lidia Kłoczko – dyrektor Centrum, a zajęcia na szkoleniu prowadzi Jarosław Cezary Słabiński, który pełni funkcję lidera grantu.
Kadra CEN bierze udział w szkoleniach stacjonarnych i online na Zintegrowanej Platformie Edukacyjnej oraz w samokształceniu.
Podczas zajęć nasz Zespół nauczycieli, korzystając z najnowszych technologii, przygotowuje scenariusze zajęć oraz materiały na szkolenia online i stacjonarne, w których biorą udział nauczyciele z ośmiu szkół uczestniczących w grancie.
..

 

Projekt Wsparcie placówek doskonalenia nauczycieli i bibliotek pedagogicznych w realizacji zadań związanych z przygotowaniem i wsparciem nauczycieli w prowadzeniu kształcenia na odległość dofinansowany z Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego.