Nasz nowy Informator o formach doskonalenia nauczycieli na II semestr roku szkolnego 2022/2023

Nasz nowy Informator o formach doskonalenia nauczycieli na II semestr roku szkolnego 2022/2023

„Ważne jest, by nigdy nie przestać pytać. Ciekawość nie istnieje
bez przyczyny. Kontemplując tajemnice wieczności, życia i cudownej
struktury rzeczywistości, nie można uniknąć lęku. Wystarczy więc,
jeśli spróbujemy zrozumieć choć trochę tej tajemnicy każdego dnia.
Nigdy nie trać świętej ciekawości”.

                                                                                   Albert Einstein

Szanowni Państwo,
przekazujemy nowy Informator Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach z propozycją form doskonalenia nauczycieli na II semestr roku szkolnego 2022/2023.

Idąc tropem myśli Alberta Einsteina, zachęcam do pytania, poszukiwania i codziennego odkrywania niezwykłej tajemnicy życia i otaczającego świata. Pedagogika, czyli nauka o wychowaniu i kształceniu, daje szczególnie nauczycielom możliwość codziennego otwierania się na innych oraz zachęca do wzbogacania i doskonalenia własnych umiejętności.

Zapraszam zatem Państwa do zapoznania się z ofertą edukacyjną Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach na II semestr roku szkolnego 2022/2023. Szczególną uwagę kieruję na uruchomione od września 2022 roku PIK-i, czyli Punkty Informacyjno-Konsultacyjne. Informacje o nich znajdują się na drugiej stronie okładki niniejszego Informatora oraz na naszej stronie internetowej.

Zachęcam również do korzystania z bogatych zasobów oraz usług Biblioteki Pedagogicznej, m.in.: zbiorów książek, audiobooków, filmów, wypożyczeń międzybibliotecznych, zestawień bibliograficznych przygotowanych na zamówienie pracowników oświaty, prowadzenia lekcji bibliotecznych.

Z prawdziwą radością informuję, że od bieżącego roku nasza placówka we współpracy z Ośrodkiem Rozwoju Edukacji w Warszawie będzie koordynowała pracę ogólnopolskiej sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli konsultantów i doradców metodycznych historii pod nazwą: Historia. Ogólnopolska sieć wymiany doświadczeń dla konsultantów i doradców placówek doskonalenia nauczycieli.

Nauczyciele, pracując nad własnym rozwojem zawodowym i osobistym, dają realny przykład uczenia się przez całe życie uczniom, wychowankom i podopiecznym. Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach, przygotowując ofertę szkoleniową, chce nadal służyć i wspierać nauczycieli, wspomagać przedszkola, szkoły i placówki oświatowe w ich rozwoju dla polepszania jakości polskiej edukacji.

Życzę Państwu satysfakcjonującej pracy i czerpania radości z jej efektów.

Lidia Kłoczko

dyrektor Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach