Nasz nowy Informator o formach doskonalenia na II semestr roku szkolnego 2019/2020

Nasz nowy Informator o formach doskonalenia na II semestr roku szkolnego 2019/2020
Pragniemy zainspirować Państwa do poszukiwania atrakcyjnych form realizacji podstaw programowych. Zachęcamy do udziału w proponowanych kursach, np. Podstawy mediacji dla nauczycieli, konferencjach – #RODO w edukacji, warsztatach, szkoleniach, seminariach oraz w formach oferowanych w ramach programów dla dyrektorów i nauczycieli. W bieżącym roku realizujemy następujące programy: Klub Dyrektora, Katecheza szkolna w nurcie przemian we współczesnym świecie, Rozwijanie kompetencji czytelniczych ucznia, Szachy dla edukacji – edukacja dla szachów, Biblioteka Pedagogiczna w Suwałkach szkołom.
Państwa uwagę kierujemy również na zajęcia i lekcje otwarte prowadzone przez nauczycieli doradców metodycznych oraz działające sieci współpracy i samokształcenia, pozwalające na dzielenie się sprawdzonymi rozwiązaniami, wypracowanymi pomysłami do wykorzystania w pracy dydaktycznej i wychowawczej.
Zapraszamy Państwa do zapoznawania się z aktualnościami zamieszczanymi na naszej stronie internetowej cen.suwalki.pl, a w szczególności do czytania i współtworzenia „CENnych Wiadomości” – internetowego kwartalnika edukacyjnego Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach.
Do szkół i przedszkoli będą nadal wysyłane aktualizowane comiesięczne zestawienia oferowanych form doskonalenia, w których mogą znaleźć się szkolenia nie ujęte w Informatorze.