Nasz nowy Informator o formach doskonalenia na I semestr roku szkolnego 2021/2022

Nasz nowy Informator o formach doskonalenia na I semestr roku szkolnego 2021/2022
Drodzy Nauczyciele, Wychowawcy, Dyrektorzy szkół i placówek oświatowych,
przekazujemy nowy Informator Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach z propozycją form doskonalenia nauczycieli na I semestr roku szkolnego 2021/2022.

Zaczynamy kolejny rok szkolny z nadzieją na dominację edukacji stacjonarnej i rychły koniec pandemii.

Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach konsekwentnie wspiera nauczycieli w pracy dydaktyczno-wychowawczej i opiekuńczej, oferując tematykę szkoleń odpowiadającą kierunkom polityki oświatowej państwa ogłoszonym na bieżący rok szkolny oraz zagadnienia, które wskazali Państwo w przeprowadzonej diagnozie potrzeb szkoleniowych nauczycieli. Kontynuujemy rozpoczęty w maju br. grant w ramach projektu dofinansowanego z Funduszy Europejskich „Wsparcie placówek doskonalenia nauczycieli i bibliotek pedagogicznych w realizacji zadań związanych z przygotowaniem i wsparciem nauczycieli w prowadzeniu kształcenia na odległość” i zachęcamy jego uczestników do podzielenia się własnymi scenariuszami lekcji i materiałami dydaktycznymi, które następnie zostaną  opublikowane.

W Informatorze znajdą Państwo propozycję spotkań sieci współpracy i samokształcenia, których tematyka nie jest zamkniętym katalogiem – liczymy na Państwa propozycje w tym zakresie i zgłaszanie potrzeb. Jeśli zgłoszą się osoby wyrażające chęć współpracy, dzielenia się pomysłami i własnym warsztatem dydaktycznym, to jesteśmy otwarci – oferujemy koordynację i organizację zaproponowanych spotkań sieci, czy to w formie stacjonarnej, czy online.

Zapraszamy do korzystania z zasobów Biblioteki Pedagogicznej, do odwiedzania naszej strony internetowej, postów na Facebooku oraz informacji na Podlaskiej Platformie Edukacyjnej. Zachęcamy do czytania naszego cyfrowego periodyku „CENne Wiadomości”, który jest też miejscem do publikowania Państwa artykułów dotyczących oświaty oraz materiałów dydaktycznych: konspektów lekcji, scenariuszy zajęć, pomocy metodycznych.

Na progu nowego roku szkolnego w imieniu nauczycieli-konsultantów, nauczycieli-bibliotekarzy oraz nauczycieli-doradców metodycznych Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach życzę Państwu zdrowia, optymizmu i wytrwałości. Życzę kreatywności i pomysłów na czynienie polskiej szkoły coraz bardziej efektywną i przyjazną uczniom, ich rodzicom i nauczycielom. Niech ten rok szkolny przebiega w twórczej atmosferze i w dobrych warunkach do rozwoju zawodowego i osobistego, niech przyniesie radość i satysfakcję.

Lidia Kłoczko
dyrektor Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach