Nasz internetowy kwartalnik edukacyjny “CENne Wiadomości” otrzymał ISSN

Nasz internetowy kwartalnik edukacyjny “CENne Wiadomości” otrzymał ISSN
Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach uprzejmie informuje, że nasz internetowy kwartalnik edukacyjny “CENne Wiadomości” został zarejestrowany w międzynarodowym systemie informacji o wydawnictwach ciągłych i oznaczony symbolem: ISSN 2956-8978.
Zapraszamy Państwa Dyrektorów i Nauczycieli do dzielenia się swoimi doświadczeniami i przemyśleniami na łamach naszego kwartalnika.
Zapraszamy do publikowania w “CENnych Wiadomościach”.