Narodowa Agencja programu Erasmus+ organizuje międzynarodowe szkolenie online dla nauczycieli

Narodowa Agencja programu Erasmus+ organizuje międzynarodowe szkolenie online dla nauczycieli
W dniach 14 – 23 listopada 2023 r. Narodowa Agencja programu Erasmus+ organizuje międzynarodowe szkolenie online dla nauczycieli szkół specjalnych oraz szkół masowych pracujących z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi przygotowujące do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu współpracy międzynarodowej w programie Erasmus+: PARTNERSHIPS FOR COOPERATION – HOW TO PLAN AN EXCELLENT PROJECT FOR SPECIAL SCHOOLS AND MAINSTREAM SCHOOLS WORKING WITH CHILDREN WITH SPECIAL NEEDS; 14-23.11.2023; On-line.

Na szkolenie trzeba aplikować (miejsce nie jest gwarantowane) pod adresem: https://salto-et.net/events/show/PL01_0542_TSS_2023 na platformie Salto. Na platformie Salto należy się uprzednio zarejestrować. Zgłoszenia są przyjmowane do 22 października br.

Podczas szkolenia dowiedzą się Państwo jak przygotować projekt akcji 2 do programu Erasmus+ oraz będą mogli znaleźć partnerów z innych krajów europejskich do realizacji wspólnego przedsięwzięcia.

Program szkolenia:

14.11.2023

3.00 – 6.30 p.m.

16.11.2023

3.00 – 6.30 p.m.

20.11.2023

3.00 – 6.30 p.m.

23.11.2023

3.00 – 6.30 p.m.

Welcome and getting to know each other SHARING:
Project ideas
INPUT:

Aims and objectives

SHARING:

Presentation of projects with feedback from trainers and NA

SHARING:

Where we work – presentation of institutions

Formulation of

PROJECT GROUPS

PROJECT GROUPS:

Formulating aims

Break
INPUT:

Basic principles of Erasmus+ – presentation of NA representative

INPUT:
Needs analysis in projects (principles and common mistakes)
INPUT:

Project results
(outputs and outcomes)

PROJECT GROUPS:

Planning next steps

PROJECT GROUPS:
Working on needs analysis
PROJECT GROUPS:
Planning activities and results
Evaluation of
the training
Summary of the day

Szkolenie odbywa się online w formule warsztatowej – praca w małych grupach nad zrębami przyszłego projektu. Szkolenie jest prowadzone w języku angielskim i komunikatywna znajomość tego języka jest warunkiem uczestnictwa.

Szkolenie jest nieodpłatne, natomiast jego uczestnik reprezentuje placówkę. W związku z tym należy przed zgłoszeniem się na szkolenie uzgodnić z Dyrektorem i Radą Pedagogiczną wstępny akces do programu Erasmus+.

Jest to trzecia edycja szkolenia dla nauczycieli szkół specjalnych. Uczestnicy poprzednich edycji byli bardzo zadowoleni z udziału. Informacje o projektach akcji 2 w sektorze edukacji szkolnej w programie Erasmus+ znajdą Państwo pod linkiem – Narodowa Agencja Erasmus+ (erasmusplus.org.pl)