Mobilna gra miejska „Maria Konopnicka i tajemnice Suwałk” – od startu do mety

Mobilna gra miejska „Maria Konopnicka i tajemnice Suwałk” – od startu do mety
Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach we współpracy z Oddziałem Instytutu Pamięci Narodowej w Białymstoku, Muzeum im. Marii Konopnickiej w Suwałkach i II Liceum Ogólnokształcącym im. gen. Zygmunta Podhorskiego w Suwałkach zorganizowały 25 października 2022 r. mobilną grę miejską „Maria Konopnicka i tajemnice Suwałk”.
Celem mobilnej gry miejskiej opartej o aplikację jest dotarcie do jak największej grupy uczniów, a w przyszłości do młodzieży, osób dorosłych i turystów odwiedzających Suwałki (przejście gry to około 2 godziny po trasie ponad 6 km) oraz praktyczne zademonstrowanie i przekonanie uczestników, że poznawanie historii może być interesujące.
Autorami mobilnej wersji gry miejskiej są panowie: Radosław Wnorowski – inspektor Oddziałowego Biura Edukacji Narodowej Instytutu Pamięci Narodowej w Białymstoku i Grzegorz Kalejta – konsultant Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach, który jest też pomysłodawcą całego przedsięwzięcia.
Każda szkoła mogła wystawić jeden dwuosobowy zespół. W grze wzięło udział 7 zespołów z 7 suwalskich szkół ponadpodstawowych. Dzisiaj o godz. 12.45 w Muzeum im. Marii Konopnickiej w Suwałkach uczestnicy pobrali na swoje smartfony aplikację Action Track, wczytali kod QR i … wystartowała mobilna gra miejska.
Po 2 godzinach ostatni zespół ponownie zameldował się w Muzeum, kończąc grę.
W grze miejskiej “Maria Konopnicka i tajemnice Suwałk” zwyciężyły uczennice I Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Konopnickiej – Aleksandra Kluczyńska i Hanna Kowalewska. Drugie miejsce zajęli uczniowie Zespołu Szkół nr 6 – Agata Dębska i Juliusz Grabowski pod opieką p. Ewy Milewskiej. Podium uzupełniły uczennice – Kamila Aneszko i Dominika Wysocka, reprezentujące Zespół Szkół Sióstr Salezjanek im. Jana Pawła II pod opieką p. Anny Romanowskiej.
Kolejne miejsca zajęli Uczniowie:
4. II Liceum Ogólnokształcącego im. gen. Zygmunta Podhorskiego w Zespole Szkół nr 2.
5. Zespołu Szkół Technicznych.
6. Zespołu Szkół nr 4.
7. Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Wincentego Witosa.
Uczniowie i nauczyciele otrzymali dyplomy i podziękowania. Fundatorami nagród rzeczowych laureatom trzech pierwszych miejsc był Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Białymstoku i Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach.
O naszej grze informowali:
Radio Białystok
Suwałki – Nasze miasto
suwalki.info
TVP3 Białystok
Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Białymstoku
Dziękujemy!

Fot. Aleksandra Przekop i Grzegorz Kalejta