Mikołaj Kopernik – patronem roku 2023

Mikołaj Kopernik – patronem roku 2023

Senat RP ustanowił rok 2023 rokiem Mikołaja Kopernika. „Senat Rzeczypospolitej Polskiej podejmując uchwałę w 550. rocznicę urodzin tego Wielkiego Polaka, chce po raz kolejny przypomnieć jego postać i zasługi, na stałe obecne w naszej społecznej świadomości. To przypomnienie ma na celu uświadomienie światowych zasług Polski i Polaków dla nauki oraz wzmocnienie współczesnych dążeń świata nauki i edukacji do podmiotowej obecności nauki w polskim życiu społecznym, gospodarczym i politycznym”. W uchwale Senat zwraca się do uczelni, szkół, organizacji społecznych i mediów o popularyzację postaci Mikołaja Kopernika.
Źródło informacji: senat.gov.pl

Polecamy informacje o Mikołaju Koperniku zawarte w prezentacji: https://wakelet.com/wake/PQc-a-VcHUNDfrfyz5Bta oraz książki ze zbiorów Biblioteki Pedagogicznej CEN w Suwałkach.
oprac. Cecylia Radzewicz