Międzynarodowy konkurs „Epizody z najnowszej historii Polski w komiksie”

Międzynarodowy konkurs „Epizody z najnowszej historii Polski w komiksie”
Zapraszamy Nauczycieli i Uczniów do udziału w III edycji międzynarodowego konkursu Epizody z najnowszej historii Polski w komiksie, organizowanego przez Instytut Pamięci Narodowej.

Zadanie konkursowe polega na wykonaniu komiksu przedstawiającego epizod rozgrywający się na tle rzeczywistych wydarzeń historycznych w okresie od 1917 r. do 1990 r., ważnych dla dziejów polskiego społeczeństwa, w którym bierze udział realny lub fikcyjny bohater.

Praca ma stanowić zamkniętą całość o objętości 8-10 stron A4, przedstawionych w pionie, z ponumerowanymi stronami. Technika wykonania – do wyboru: rysunek, malarstwo, grafika komputerowa, fotografia lub technika mieszana.

Uczestnikami konkursu są uczniowie szkoły podstawowej oraz szkoły ponadpodstawowej, którzy wykonują prace indywidualnie lub w zespołach dwuosobowych. Komiksy oceniane będą w trzech kategoriach wiekowych:

  • 11-13 lat,
  • 14-16 lat,
  • 17-20 lat.

Prace konkursowe należy wysłać pocztą do Oddziału IPN w Białymstoku (ul. Warsztatowa 1A, 15-637 Białystok) do dnia 24 marca 2023 r.

Regulamin oraz szczegółowe informacje znajdą Państwo na stronie internetowej konkursu:

https://edukacja.ipn.gov.pl/edu/konkursy-i-projekty/epizody-z-historii-najn