Międzynarodowe seminarium eTwinning – Entrepreneurship

Międzynarodowe seminarium eTwinning – Entrepreneurship
Krajowe Biuro eTwinning Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji zaprasza nauczycieli zainteresowanych realizacją projektu eTwinning na międzynarodowe seminarium Entrepreneurship with eTwinning organizowane przez polskie i litewskie biuro eTwinning w dniach 19-22 marca 2020 w Rynie, woj. warmińsko-mazurskie. Spotkanie skierowane jest do nauczycieli wszystkich przedmiotów zainteresowanych realizacją projektów eTwinning z udziałem uczniów w wieku 15-20 lat. Spotkanie prowadzone będzie w języku angielskim. Organizatorzy oczekują, iż podczas seminarium uczestnicy założą nowe, międzynarodowe projekty eTwinning. 

Link do informacji o wydarzeniu: https://etwinning.pl/miedzynarodowe-seminarium-etwinning-entrepreneurship-2/

Organizatorzy czekają na zgłoszenia nauczycieli do 19 lutego br.:
dowolnego przedmiotu pracujących z grupą wiekową uczniów 15-20,
– początkujących w programie eTwinning (posiadających konto na platformie eTwinning),
– swobodnie komunikujących się w języku angielskim,
– gotowych do rozpoczęcia projektu.

Formularz zgłoszeniowy

 

Pierwszeństwo podczas rekrutacji mają nauczyciele, którzy nie brali wcześniej udziału w wydarzeniach międzynarodowych eTwinning typu seminarium.

Zgłoszenie kandydatury poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem się do udziału w wydarzeniu.

Potwierdzenie zakwalifikowania się na seminarium jest wysyłane oddzielną wiadomością e-mail.

Termin zgłoszeń upływa w dniu 19 lutego 2020.

Uczestnicy proszeni są o zabranie ze sobą laptopa z możliwością podłączenia do sieci WIFI.

Udział w seminarium jest bezpłatny. W ramach wydarzenia organizator zapewnia: materiały konferencyjne, wyżywienie i zakwaterowanie dla osób spoza Rynu.

Rezygnacja z uczestnictwa po 26 lutego 2020 zobowiązuje uczestnika do pokrycia kosztów zakwaterowania i wyżywienia.