Maria Grzegorzewska – patronką roku 2022

Maria Grzegorzewska – patronką roku 2022

Maria Grzegorzewska – patronką roku 2022

Dnia 14 października 2021 r. Sejm ustanowił 2022 Rokiem Marii Grzegorzewskiej.

Źródło zdjęcia: https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Maria_Grzegorzewska

Maria Grzegorzewska – działaczka społeczna, naukowiec, pedagog specjalny, tyflopedagog, tyflopsycholog.
W swojej pracy kierowała się mottem: „Nie ma kaleki – jest człowiek”.

Źródło: https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/patroni-roku-2022

Więcej informacji o patronce roku 2022 znajdą Państwo w poniższej kolekcji.
https://wke.lt/w/s/yCgZA7
oprac. Katarzyna Romanowska