Mamy TO!

Mamy TO!

Z przyjemnością informujemy, że w drodze zorganizowanego konkursu zostały wyłonione Regionalne Punkty Informacyjne FRSE na lata 2020 – 2021.

Regionalny Punkt Informacyjny FRSE został umiejscowiony w Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach.

Regionalne Punkty Informacyjne są to instytucje, które przy wsparciu FRSE realizują działania upowszechniające na temat edukacyjnych programów i inicjatyw Unii Europejskiej, a w szczególności: programu Erasmus+, Europejskiego Korpusu Solidarności, PO WER (Ponadnarodowa Mobilność Uczniów, Projekt Szansa), programu Edukacja i eTwinning. Jednym z głównych celów RPI jest dotarcie z informacją do potencjalnych beneficjentów w najmniejszych i najbardziej odległych miejscowościach w Polsce.