Małgorzata Kuszel – Sen

Z inicjatywy białostockich policjantek oraz przedstawicieli Kuratorium Oświaty w Białymstoku w 2002 roku rozpoczęto organizację Przeglądu Małych Form Teatralnych „Dramat i tragedię pozostaw teatrowi”. Inicjatywę tę przejął następnie Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego. Przez kilkanaście lat młodzież gimnazjalna prezentowała przedstawienia poruszające tematykę uzależnień i przestępczości, a realizujące cele profilaktyczno-wychowawcze. Spektakle te były pisane i przygotowywane przez uczniów i ich nauczycieli. Jeden z takich autorskich scenariuszy, powstały na potrzeby początkowych edycji przeglądu, a napisany przez nauczycielkę Małgorzatę Kuszel na podstawie opowiadania uczennicy Anny Gref, prezentujemy.

Małgorzata Kuszel – nauczycielka języka polskiego w Szkole Podstawowej nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Aleksandry Piłsudskiej w Suwałkach. Oprócz wykonywania z pasją swojej pracy dydaktycznej, prowadzi zajęcia teatralne dla uczniów, uwrażliwiając ich na drugiego człowieka i czyhające na młodych niebezpieczeństwa. Przygotowywani przez nią uczniowie kilkakrotnie zdobyli pierwsze miejsce w wojewódzkim Przeglądzie Małych Form Teatralnych „Dramat i tragedię pozostaw teatrowi”.
Małgorzata Kuszel – Sen

Pobierz