Literatura stanu wojennego – drugi obieg wydawniczy

Literatura stanu wojennego – drugi obieg wydawniczy

Prowadzonemu 15 marca br. w naszym ośrodku przez prof. dr hab. Alinę Kowalczykową seminarium na temat literatury stanu wojennego i drugiego obiegu wydawniczego towarzyszyła wystawa publikacji z tamtego okresu. Uczestnicy szkolenia mogli obejrzeć zarówno wydawnictwa ukazujące się na emigracji, jak i przedruki z tych wydawnictw, publikacje ukazujące się cyklicznie (choć nieregularnie), niskonakładowe materiały przykościelne, których wydawcy – aby obejść cenzurę – zaznaczali, iż są one do użytku wewnętrznego, a także liczne pozycje książkowe z zakresu historii, publicystyki i beletrystyki, w czasie stanu wojennego zakazane.

Właścicielem tej niezwykłej biblioteczki jest pan Grzegorz Wilczyński, obecnie nauczyciel konsultant w Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach, a w czasie stanu wojennego między innymi redaktor szczecińskiego pisma drugiego obiegu (za co był więziony). Za udostępnienie zbiorów na naszą wystawę bardzo panu Grzegorzowi dziękujemy.