Laboratorium Innowacji (i-Lab) w Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach jest pierwszym i-Labem w województwie podlaskim.

Akredytowana pracownia Laboratorium Innowacji i-Lab pozwala na twórcze rozwiązywanie problemów, wyzwalające kreatywność uczestników, generowanie innowacyjnych rozwiązań, projektowanie działań oraz wybór najlepszych pomysłów dzięki nowoczesnemu oprogramowaniu i zastosowaniu technik moderowania pracą uczestników sesji.

Zajęcia w Laboratorium Innowacji są adresowane do wszystkich chcących wykorzystać potencjał interdyscyplinarnych zespołów w zakresie kreowania i poszukiwania rozwiązań dotyczących zarządzania zmianą, określania kierunków rozwoju, generowania nowych propozycji programowych i promocji.

Zapraszamy szkoły i placówki oświatowe do korzystania ze szkoleń w Laboratorium Innowacji i-Lab.

Odpłatność za 4 godziny dydaktyczne sesji szkoleniowej w i-Labie, dla grup zorganizowanych na zlecenie szkoły lub placówki oświatowej wynosi 160 zł za grupę nie przekraczającą 16 osób.

W Laboratorium Innowacji i-Lab są organizowane szkolenia o różnorodnej tematyce dla nauczycieli oraz dyrektorów szkół i placówek:

  • Jak wykorzystywać innowacyjnie smartfon/tablet na lekcji,
  • Planowanie pracy samorządu uczniowskiego,
  • Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w procesie nauczania i uczenia się,
  • Diagnoza szkoły, placówki oświatowej – wykorzystywanie dostępnych danych w procesie planowania,
  • Planowanie pracy szkoły/placówki,
  • Innowacje pedagogiczne,
  • Wychowanie do wartości.