Kurs wychowawców wypoczynku zakończony!

Kurs wychowawców wypoczynku zakończony!
14 czerwca 2022 r. odbyły się ostatnie zajęcia na Kursie na wychowawcę wypoczynku. Po zakończonym kursie został zorganizowany egzamin sprawdzający wiedzę i umiejętności uczestników.
Wychowawcy otrzymali zaświadczenia ukończenia kursu, a podczas całego kursu sporą dawkę wiedzy i umiejętności.
Uczestniczyli w wykładach i zajęciach praktycznych m. in. z zakresu :
  • organizacji zajęć i planowania pracy opiekuńczej, wychowawczej i edukacyjnej w czasie trwania wypoczynku,
  • ruchu, rekreacji i sportu, gier i zabaw ruchowych,
  • turystyki i krajoznawstwa, organizacji wycieczek i biwaków,
  • zajęć kulturalno-oświatowych i praktyczno-technicznych, organizacji uroczystości, imprez, gier i zabaw świetlicowych, plastycznych, muzycznych i ruchowych,
  • pierwszej pomocy z wykorzystaniem sprzętu do ćwiczeń udzielania pierwszej pomocy, w tym zestawu do podstawowych zabiegów resuscytacyjnych (m.in. fantom, defibrylator).
Zajęcia na kursie prowadzili konsultanci i doradcy metodyczni Centrum oraz ratownik medyczny.