Kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą zakończony!

Kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą zakończony!
7 maja 2022 r. zakończyliśmy w Centrum egzaminem i obroną prac dyplomowych kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą.
Zajęcia na kursie zwieńczyła obrona prac dyplomowych, podczas której uczestnicy odpowiadali na pytania przed powołaną komisją egzaminacyjną.
Lidia Kłoczko – dyrektor Centrum, rozdając świadectwa ukończenia kursu, życzyła Absolwentom wielu wspaniałych sukcesów w zarządzaniu szkołami i przedszkolami.
Na zdjęciu nasi Absolwenci ze świadectwami