“Kulinarne podróże po kulturze” – praca warsztatowa z zadaniami interdyscyplinarnymi

“Kulinarne podróże po kulturze” – praca warsztatowa z zadaniami interdyscyplinarnymi

W ramach spotkania Klubu Innowacyjnych Nauczycieli “Da się” w dniu 15 kwietnia 2024 r. odbyły się w Szkole Podstawowej w Bakałarzewie warsztaty pod nazwą “Kulinarne podróże po kulturze”, których głównym celem było poznanie i omówienie zadań interdyscyplinarnych związanych z tematem wyjazdów w ramach programu Erasmus Plus.

Zadania interdyscyplinarne mają na celu rozwijanie kompetencji uczniów w wielu obszarach jednocześnie oraz integrowanie wiedzy z różnych dziedzin. Warsztaty skupiły się na wykorzystaniu różnych przedmiotów szkolnych, takich jak język polski, języki obce, historia, geografia oraz matematyka, aby stworzyć zróżnicowane i angażujące zajęcia dla uczniów. W treści zadań pojawiła się także wiedza o regionie i daniach regionalnych, a największą atrakcją było pieczenie sękacza. Nauczyciele tworzyli plakaty reklamujące region, menu restauracji w kilku językach, obliczali koszty wyjazdu grupy projektowej do Hiszpanii, gromadzili przydatne zwroty, a wszystko w atmosferze świetnej zabawy. Podczas warsztatów omówiono również możliwości wykorzystania przygotowanych zadań interdyscyplinarnych w projektach międzynarodowych, które mogą być realizowane we współpracy z innymi szkołami z różnych krajów. Pomysły te otworzyły nauczycielom nowe perspektywy i inspiracje do pracy z wykorzystaniem pracowni Laboratoriów przyszłości. Była to doskonała okazja do wymiany doświadczeń między nauczycielami różnych przedmiotów i reprezentujących różne poziomy nauczania.

Dziękujemy za zaproszenie dyrektorowi szkoły – p. Kazimierzowi Leończukowi i nauczycielom Szkoły Podstawowej w Bakałarzewie.

oprac. Justyna Bober