Kształcenie zawodowe w czasie epidemii

Kształcenie zawodowe w czasie epidemii

Obecna sytuacja wymusza na nas – nauczycielach podejmowanie niestandardowych działań. Od 25 marca 2020 r. do 10 kwietnia 2020 r. obowiązują nowe przepisy określające zasady nauczania zdalnego z możliwościami oceniania i klasyfikacji uczniów. Dyrektorzy szkół zawodowych ustalili przy pomocy zarządzeń zasady i formy pracy nauczycieli oraz metody jej weryfikacji.
W szkołach zdalne nauczanie przeprowadzane jest obecnie na wiele sposobów. Najczęściej nauczyciele korzystają z możliwości, jakie dają e-dzienniki (z reguły praca na Dysku Google, OneDrive), rzadziej korzystają z platform typu Moodle lub komunikatorów typu Skype. Bez względu na wybrany sposób komunikowania się z uczniami problemem pozostają materiały i środki dydaktyczne, które możemy wykorzystać w zdalnym nauczaniu przedmiotów zawodowych. Większość zasobów internetowych powstała w ramach projektów w ostatnich kilkunastu latach, co oznacza, że napisane były przy nieaktualnych dziś podstawach programowych i programach nauczania. Czy oznacza to, że są bezużyteczne? Nie, bo treści w nich zawarte pokrywają się w ok. 80% z obecnymi. Należy je po prostu zmodyfikować na aktualne potrzeby. Szczególnie wartościowe (w mojej ocenie) są poradniki modułowe ze scenariuszami i zawartymi w nich treściami.

Przedstawiam poniżej przydatne do pracy zasoby (stan na 2.04.2020 r.):

http://ksztalcenie-zawodowe.pl/platforma/course/view.php?id=9 – elektroniczne wersje programów nauczania o strukturze modułowej dla 186 (starych) zawodów: 131 modułowych programów nauczania – 3438 pakietów edukacyjnych (poradników dla nauczycieli i poradników dla uczniów) stanowiących obudowę dydaktyczną modułowych programów nauczania;

https://kno.ore.edu.pl/index.php – 169 kursów on-line do kształcenia zawodowego (kursy z 2014 roku);

http://zawodowaedu.pl/index.php/itemlist?fbclid=IwAR2ibokwT2EMbj3XLgUKb-OCXIsBxTPmMklh_THKo-Z-v8UUShF8h0PiGaQ&start=36 – materiały modułowe do części kwalifikacji;

https://b-learning77.blogspot.com/ – technik weterynarii;

http://programowanie.oeiizk.edu.pl/#!/polecamy – dla informatyków i nie tylko;

Realizując pracę zdalną powinniśmy pamiętać o zaleceniach Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

oprac. Grzegorz Wilczyński