Krzysztof Kamil Baczyński – patron roku 2021

Krzysztof Kamil Baczyński – patron roku 2021

22 stycznia 2021 roku obchodziliśmy 100. rocznicę urodzin Krzysztofa Kamila Baczyńskiego. Przedstawiciel poetów pokolenia Kolumbów, które swoje życie poświęciło Ojczyźnie. Od wczesnej młodości wyróżniał się talentem literackim i plastycznym. Przez historyków literatury uważany za jednego z największych polskich poetów. W słynnym Liceum im. Stefana Batorego w Warszawie, uczęszczał do jednej klasy z Tadeuszem Zawadzkim ps. Zośka, Janem Bytnarem ps. Rudy czy Maciejem Aleksym Dawidowskim ps. Alek. W okresie okupacji niemieckiej zaangażował się w działalność konspiracyjną. Jako żołnierz Armii Krajowej służył najpierw w batalionie „Zośka”, a następnie w batalionie „Parasol”. Śmiertelnie raniony przez niemieckiego snajpera, poległ czwartego dnia Powstania Warszawskiego, na posterunku w pałacu Blanka. W powstaniu, 1 września 1944 roku, zginęła także jego żona – Barbara Baczyńska z domu Drapczyńska.

„W uznaniu zasług Krzysztofa Kamila Baczyńskiego dla polskiej sztuki, polskiej niepodległości i polskiej kultury, w 100-lecie jego urodzin, Sejm Rzeczypospolitej Polskiej ogłasza rok 2021 Rokiem Krzysztofa Kamila Baczyńskiego” (M. P. 2020 poz. 1162).

Polecamy:
kolekcję cyfrową poświęconą Baczyńskiemu
Życiorys
Zestawienie bibliograficzne