Konkurs Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Białymstoku pn. „Zasłużeni dla Niepodległej”

Konkurs Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Białymstoku pn. „Zasłużeni dla Niepodległej”
Zapraszamy uczniów klas VII-VIII szkół podstawowych oraz uczniów szkół ponadpodstawowych do udziału w konkursie Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Białymstoku pn. „Zasłużeni dla Niepodległej”, w ramach którego należy przygotować pracę graficzną (plakat), model lub animację postaci bądź wydarzenia związanego z historią najnowszą Polski.
Prace konkursowe wraz z wymaganymi dokumentami należy przesłać do dnia 30 kwietnia 2023 r. na adres mailowy: marzena.zieziula@ipn.gov.pl lub adres pocztowy (decyduje data stempla pocztowego): Oddział Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Białymstoku ul. Warsztatowa 1A, 15-637 Białystok, z dopiskiem „KONKURS: Zasłużeni dla Niepodległej”. Istnieje także możliwość dostarczenia pracy do Oddziału IPN w Białymstoku osobiście.
Kontakt do koordynatora: Marzena Zieziula (marzena.zieziula@ipn.gov.pl).
.
Konkurs został objęty patronatem honorowym: Sekretarza Stanu w KPRM ds. Cyfryzacji, Ministra Edukacji i Nauki, Wojewody Podlaskiego i Marszałka Województwa Podlaskiego.
Patronat medialny przyznało Polskie Radio Białystok oraz Oddział TVP 3 Białystok.
Szczegóły konkursu znajdują się na stronie internetowej Oddziału IPN w Białymstoku.