Konkurs dla nauczycieli i uczniów szkół podstawowych „Nauka dla Ciebie”

Konkurs dla nauczycieli i uczniów szkół podstawowych „Nauka dla Ciebie”
Trwa nabór do tegorocznej edycji konkursu „Nauka dla Ciebie”. Zgłoś szkołę, przygotuj z uczniami projekt i wygrajcie cenne nagrody! Na Wasze zgłoszenia czekamy do 27 lutego.

Aby wziąć udział w konkursie, zbierz drużynę składającą się z dwójki nauczycieli oraz 4–5 uczniów szkoły podstawowej. Następnie wraz z uczniami stwórzcie pomysł na pomoc edukacyjną nawiązującą do przedmiotów przyrodniczych, wypełnijcie formularz zgłoszeniowy i czekajcie na wyniki I etapu.

Etapy Konkursu
I etap 

Nadsyłanie zgłoszeń: do 27 lutego

Wyniki I etapu: 8 marca

W formularzu konkursowym opiszcie autorski pomysł na pomoc edukacyjną, którą można by wykorzystać na lekcjach przedmiotów przyrodniczych. Wymyślając projekt, wyjdźcie naprzeciw problemom, z jakimi stykacie się na co dzień w najbliższym otoczeniu – w klasie, szkole czy lokalnej społeczności. Na jakie pytania odpowie Wasza pomoc edukacyjna? Jaką kwestię rozwiąże? Czym będzie się cechować i na czym będzie polegać jej działanie? Opis powinien zawierać maks. 300 słów.

II etap 

Warsztaty: 15–16 kwietnia

Nadsyłanie prac: do 15 maja

Po I etapie wyłonimy 12 drużyn, które zaprosimy na warsztaty prowadzone przez ekspertów Centrum Nauki Kopernik. Podczas warsztatów dostarczymy Wam jak najwięcej wiedzy praktycznej i inspiracji przydatnych w trakcie realizacji prac konkursowych. Następnie już samodzielnie, w Waszych zespołach, dopracowujecie pomysły i nagracie film prezentujący wymyśloną i skonstruowaną przez Was pomoc edukacyjną.

III etap 

Ogłoszenie wyników konkursu: 26 maja

Po otrzymaniu w terminie wszystkich prac konkursowych Komitet Główny Konkursu wyłoni 5 zwycięskich drużyn laureatów. W skład komitetu wchodzą specjaliści z Centrum Nauki Kopernik, Ministerstwa Edukacji i Nauki oraz nauczyciele metodycy.

Gala finałowa
19 czerwca

Konkurs zakończy się uroczystą Galą Finałową w Centrum Nauki Kopernik, podczas której uhonorowani zostaną jego laureaci. Konkurs realizowany jest w ramach programu „Nauka dla Ciebie” – wspólnej inicjatywy Ministra Edukacji i Nauki oraz Centrum Nauki Kopernik.

Więcej o programie „Nauka dla Ciebie” na stronie www.kopernik.org.pl/nauka-dla-ciebie

Konkurs „Nauka dla Ciebie” jest realizowany i finansowany w ramach wspólnego Programu Ministra Edukacji i Nauki oraz Centrum Nauki Kopernik