Relacja z konferencji “Środowiska edukacyjne na rzecz uczczenia rocznicy Niepodległej”

Relacja z konferencji “Środowiska edukacyjne na rzecz uczczenia rocznicy Niepodległej”
20 października 2018 r. w Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia w Suwałkach odbyła się uroczysta konferencja “Środowiska edukacyjne na rzecz uczczenia rocznicy Niepodległej”.
Organizatorem konferencji było Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach, a współorganizatorami Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia w Suwałkach, Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Białymstoku oraz Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna.
Konferencja była objęta honorowym patronatem Podlaskiego Kuratora Oświaty.
Konferencję rozpoczęła p. Lidia Kłoczko – dyrektor Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach, witając znakomitych Gości:
p. Jarosława Zielińskiego – Posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Wiceministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, Liliannę Zielińską – prezesa Oddziału Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Suwałkach, p. Bożenę Obuchowską – dyrektora Delegatury w Suwałkach Kuratorium Oświaty w Białymstoku, reprezentującą Podlaskiego Kuratora Oświaty, p. dr. Jarosława Schabieńskiego – Naczelnika Oddziałowego Biura Upamiętniania Walk i Męczeństwa Instytutu Pamięci Narodowej w Białymstoku i p. Bernarda Michniewicza – dyrektora Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia w Suwałkach.

Wykład “Rola pieśni patriotycznej w drodze do niepodległości” wygłosił p. dr Jarosław Schabieński, Naczelnik Biura Upamiętniania Walk i Męczeństwa Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Białymstoku.

Następnie prowadzący konferencję – Jolanta Kubrak i Jarosław Cezary Słabiński – przedstawili wyniki Wojewódzkiego Konkursu Metodycznego „Rok Niepodległości”, którego celem było:

  • uczczenie stulecia odzyskania niepodległości przez Polskę,
  • wzmacnianie postaw patriotycznych,
  • oraz podkreślenie roli niepodległości jako kluczowej wartości dla społeczeństwa polskiego.
Konkurs został przeprowadzony w trzech kategoriach:
  • w kategorii scenariusz lekcji wychowawczej poświęconej stuleciu Niepodległej:
– I miejsce zajęły p. Wioleta Greloch i p. Bożena Czarnecka ze Szkoły Podstawowej w Porytem;
– II miejsce przypadło p. Jadwidze Motuk z Augustowskiego Centrum Edukacyjnego;
– III miejsce zajęła p. Wioletta Gołaszewska ze Szkoły Podstawowej im. Bolesława Prusa w Poświętnem;
– wyróżnienie przyznano p. Bogumiłowi Dziedziulowi z Zespołu Szkół Elektrycznych w Białymstoku.

 

  • w kategorii scenariusz uroczystości poświęconej stuleciu Niepodległej:
– I miejsce zajęła p. Urszula Tomaszewska z VII Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi w Suwałkach;
– II miejsce przyznano p. Bożenie Czarneckiej i p. Wiolecie Greloch ze Szkoły Podstawowej w Porytem;
– III miejsce zajęła p. Wioletta Zyskowska ze Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Wąsoszu.

 

  • w kategorii projekt edukacyjny poświęcony stuleciu Niepodległej:
– I miejsce zajęły p. Elżbieta Sorkowska, p. Teresa Walczuk, p. Mariola Łupińska, p. Monika Serokin i p. Monika Szorc ze Szkoły Podstawowej nr 5 im. Władysława Broniewskiego w Białymstoku;
– II miejsce przyznano p. Alicji Oszkinis z Zespołu Szkół Sióstr Salezjanek im. Jana Pawła II w Suwałkach;
– III miejsce zajęła p. Jadwiga Buczyńska ze Szkoły Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Wiżajnach.

 

Nagrody i dyplomy laureatom konkursu wręczał p. Jarosław Zieliński – Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Wiceminister Spraw Wewnętrznych i Administracji, p. Bożena Obuchowska – Dyrektor Delegatury w Suwałkach Kuratorium Oświaty w Białymstoku, reprezentująca Podlaskiego Kuratora Oświaty, p. dr Jarosław Schabieński – Naczelnik Biura Upamiętniania Walk i Męczeństwa Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Białymstoku oraz p. Lidia Kłoczko – dyrektor Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach.
Na zakończenie konferencji odbył się niezwykły koncert pieśni patriotycznych w wykonaniu Chóru Akademickiego Uniwersytetu w Białymstoku pod dyrekcją p. prof. Edwarda Kulikowskiego, podczas którego zgromadzona w sali koncertowej publiczność śpiewała pieśni razem z Chórem. Wybrzmiały słowa i dźwięki tak znanych pieśni jak: Jedzie na Kasztance, My, Pierwsza Brygada, Pierwsza Kadrowa, Warczą karabiny, Deszcz jesienny, Serce w plecaku, Hej! Hej ułani, O mój rozmarynie, Bywaj dziewczę zdrowe, Przybyli ułani pod okienko, Jak to na wojence ładnie, Wojenko, wojenko, Idą leśni, Za Niemen, Mury i wreszcie Polonez Ogińskiego – Pożegnanie Ojczyzny.
 Po koncercie na Wszystkich czekał przygotowany poczęstunek.