Konferencja podsumowująca pracę „Sieci użytkowników tablic i monitorów interaktywnych”

Konferencja podsumowująca pracę „Sieci użytkowników tablic i monitorów interaktywnych”

To było ostatnie w tym roku szkolnym spotkanie uczestników „Sieci użytkowników tablic i monitorów interaktywnych”. Przyszedł czas na podsumowanie działań, którymi objęto nauczycieli województwa podlaskiego z pięciu powiatów: augustowskiego, grajewskiego, sejneńskiego, sokólskiego i suwalskiego. Cztery spotkania stacjonarne, działania na platformie szkoleniowej, dwanaście lekcji otwartych i ponad sześćdziesięciu uczestników to niektóre z elementów realizowanego przez Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach programu „Wiosna Nowych Technologii”.

Konferencja podsumowująca pracę „Sieci użytkowników tablic i monitorów interaktywnych”, objęta honorowym patronatem Podlaskiego Kuratora Oświaty, miała uroczysty charakter. Podziękowaliśmy wszystkim nauczycielom i dyrektorom za intensywne działania. Uczestniczący w konferencji nauczyciele i dyrektorzy docenili w swoich krótkich wystąpieniach dobrą organizację pracy sieci, możliwość obserwowania planowych zajęć prowadzonych w różnych szkołach i różnych warunkach oraz możliwość wymiany doświadczeń. Moderatorzy prac sieci zauważyli, że nie było to możliwe bez dużej aktywności osób chętnych do prowadzenia lekcji otwartych, miłego przyjęcia w szkołach, otwartości i zdyscyplinowania obserwatorów zajęć.

Ostatnie w tym roku szkolnym spotkanie było również okazją do pogłębienia wiedzy na temat praktycznego wykorzystania monitorów interaktywnych. Przedstawiciele Wydawnictwa Nowa Era oprócz krótkiej prezentacji najnowszych podręczników i towarzyszących im poradników szczegółowo zapoznali uczestników z korzyściami wynikającymi z połączenia tablicy z urządzeniami mobilnymi (smartfon, tablet, laptop). Konsultanci Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach uzupełnili tę prezentację o praktyczny pokaz na temat konfiguracji i możliwych zastosowań wizualizera. Zaplanowano także chwilę na zaprezentowanie ciekawych symulacji dostępnych w sieci internetowej. Warto dodać, że podręczniki podarowane przez Wydawnictwo Nowa Era są udostępniane wszystkim nauczycielom i studentom w Bibliotece Pedagogicznej CEN w Suwałkach.

Działania „Sieci użytkowników tablic i monitorów interaktywnych” będą kontynuowane w przyszłym roku szkolnym. Już teraz zapraszamy na spotkanie planowane na początku października 2019. W spotkaniach sieci mogą uczestniczyć nauczyciele ze wszystkich szkół i placówek.