Ogólnopolska konferencja „Cywilizacja, naród, tożsamość – wokół pojęć i ich znaczenia w makro i mikroskali” – Wigry 10–11 maja

Ogólnopolska konferencja „Cywilizacja, naród, tożsamość – wokół pojęć i ich znaczenia w makro i mikroskali” – Wigry 10–11 maja
W dniach 10–11 maja 2024 r. (piątek, sobota) w Pokamedulskim Klasztorze w Wigrach odbędzie się Ogólnopolska Konferencja Naukowa „CYWILIZACJA, NARÓD, TOŻSAMOŚĆ – WOKÓŁ POJĘĆ I ICH ZNACZENIA W MAKRO I MIKROSKALI”.
Wykłady i prelekcje wygłoszą między innymi: prof. dr hab. Mirosław Sitarz, prof. dr hab. Jan Żaryn, prof. dr hab. Marzena Górecka, dr hab. Ewa Szewczyk, dr hab. Przemysław Czarnek, dr hab. Sebastian Skuza, nauczyciele konsultanci i doradcy metodyczni z wojewódzkich ośrodków doskonalenia nauczycieli.
Wykłady w piątek i sobotę odbędą się w godzinach 9.00–13.30, wstęp wolny.
Zapraszamy nauczycieli, wychowawców oraz osoby zainteresowane współczesnymi zagadnieniami społecznymi i najnowszą historią Polski do udziału w konferencji.

Pokamedulski Klasztor w Wigrach