Klub Dyrektora w Warszawie i Sulejówku

Klub Dyrektora w Warszawie i Sulejówku
W dniach 21 i 22 września 2023 r. przebywali w Warszawie i Sulejówku uczestnicy szkolenia wjazdowego „Klub Dyrektora. Rola dyrektora w inspirowaniu nauczycieli do podejmowania tematyki dziedzictwa cywilizacyjnego z wykorzystaniem projektów edukacyjnych”.
Ważnym elementem tej wizyty studyjnej było spotkanie z dyrektorem Tomaszem Madejem i pracownikami Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie, poświęcone możliwościom wsparcia szkół przez ORE w zakresie projektów w nowej perspektywie finansowej, edukacji włączającej i poprzez produkty dotychczas realizowanych projektów. Spotkanie odbyło się w ośrodku ORE w Sulejówku.
Był to jednocześnie wstęp do kolejnego elementu programu, a mianowicie wizyty w Muzeum Józefa Piłsudskiego. Ośrodek ORE mieści się w budynku należącym przed wojną do Ignacego Jana Paderewskiego. Muzeum Józefa Piłsudskiego jako miejsce pracy patriotycznej i wychowawczej szkoły wywarło duże wrażenie na uczestnikach szkolenia. Ponadto uczestnicy mieli możliwość rozmowy z wnukiem Józefa Piłsudskiego Krzysztofem Jaraczewskim, bardzo zainteresowanym pielęgnowaniem na Suwalszczyźnie pamięci o marszałku i jego żonie Aleksandrze Piłsudskiej.