Katarzyna Kozłowska – Terapeutyczny wpływ rodziny na funkcjonowanie dziecka z zespołem Aspergera

Kim jest AS? Dzieckiem z zespołem Aspergera. Uczniowie z tym zaburzeniem uczęszczają do szkół masowych i choć trafne diagnozy stawiane są od wielu lat, niejednokrotnie nauczyciele nie są przygotowani do pracy z takimi dziećmi. Tym bardziej rodzice. Czym jest zespół Aspergera, jakie są jego objawy i jak można w rodzinie pracować nad rozwojem ASa przedstawia w swoim artykule Katarzyna Kozłowska. Zachęcamy do lektury tego ważnego opracowania wszystkich nauczycieli oraz rodziców dzieci z zespołem Aspergera.

Katarzyna Kozłowska – nauczyciel bibliotekarz, do niedawna również nauczyciel muzyki w Szkole Podstawowej nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Olecku. Ukończyła studia podyplomowe w zakresie terapii pedagogicznej i socjoterapii. Na co dzień aktywna propagatorka czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży, organizatorka wielu akcji zainicjowanych przez bibliotekę szkolną. Jej pracy przyświeca hasło: „Biblioteka dobre miejsce dla człowieka”. Taką bibliotekę, „na miarę czasów” wszechobecnego rozwoju technologicznego, stara się kreować w swojej szkole. Nie wypożyczalnię książek, lecz miejsce, które przyciąga, inspiruje, zaciekawia.
Katarzyna Kozłowska Terapeutyczny wpływ rodziny na funkcjonowanie dziecka z zespołem Aspergera

Pobierz artykuł