Kardynał Stefan Wyszyński – patron roku 2021

Kardynał Stefan Wyszyński – patron roku 2021

Kardynał Stefan Wyszyński

Kapelan w czasie Powstania Warszawskiego, obrońca praw człowieka, narodu i Kościoła katolickiego w okresie Polski Ludowej. Ze względu na liczne zasługi po śmierci nazywany przez Polaków Prymasem Tysiąclecia.
Sejm i Senat RP, wyrażając pamięć, szacunek i uznanie dla życia i dokonań Prymasa Tysiąclecia, mianował go patronem roku 2021. Rok 2021 – to 40. rocznica śmierci, 120 urodzin i zarazem rok jego beatyfikacji, która ma zostać ogłoszona 12 września 2021 r.

Zapraszamy do skorzystania z zasobów umieszczonych na wirtualnej tablicy Padlet dotyczących Kardynała Stefana Wyszyńskiego (link: https://padlet.com/prolibcen2020/Bookmarks), prezentacji „Patroni Roku 2021” oraz materiałów dostępnych w naszej Bibliotece – Bibliografia.

Polecamy również kolekcję cyfrową dostępną w Polonie – polona.pl

Źródło zdjęcia: sejm.gov.pl