Kampania społeczna pt.: „#Rozmawiaj#Reaguj”

Kampania społeczna pt.: „#Rozmawiaj#Reaguj”
Prezentujemy plakaty kampanii społecznej pt.: „#Rozmawiaj#Reaguj”, przygotowanej przez Państwową Komisję do spraw wyjaśniania przypadków czynności skierowanych przeciwko wolności seksualnej i obyczajności wobec małoletniego poniżej lat 15. Celem akcji jest uwrażliwienie społeczeństwa na problem wykorzystania seksualnego małoletnich.