Justyna Bober – Sztuczna inteligencja w rękach ucznia i nauczyciela

Sztuczna inteligencja nie jest wymysłem literatury fantastycznej, ale częścią rzeczywistości, w której żyjemy – takim stwierdzeniem Justyna Bober rozpoczyna artykuł, w którym przybliża tę, mało jeszcze znaną, część naszej rzeczywistości. Skupia się przy tym na możliwościach jej wykorzystania w nauczaniu i uczeniu się. AI wkracza  do szkół i życia  bez względu na stan naszej wiedzy lub niewiedzy na jej temat, warto więc taką wiedzę zdobywać, na przykład czytając niniejszy artykuł. Zachęcamy do jego lektury.

Justyna Bober – nauczyciel konsultant w Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach. Zajmuje się wykorzystaniem TIK w nauczaniu, zwłaszcza języka polskiego i angielskiego, zastosowaniem elementów neurodydaktyki oraz sposobami motywowania uczniów do pracy. Tłumaczyła z języka angielskiego materiały zamieszczane na portalu Khan Academy. Jest ambasadorem programów Wakelet i Book Creator.
Justyna Bober – Sztuczna inteligencja w rękach ucznia i nauczyciela

Pobierz artykuł